Akademisk medarbejder med administrative og juridiske kompetencer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ældre & Rehabilitering søger en akademisk medarbejder med interesse og kompetencer indenfor det administrative og juridiske felt.  

Ældre & Rehabilitering er en udviklingsorientereret afdeling med ca. 900 medarbejdere. Heraf har ca. 55 medarbejdere udgangspunkt fra områdekontoret i Rødding og de øvrige er tilknyttet decentrale institutioner som f.eks. plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, aktivitetscentre, Hjælpemiddelservice og Madservice. 
Afdelingen står stærk i forhold til kvalitet i opgaveløsningen på alle niveauer. Der er et stort fokus på rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse samt anvendelse af velfærdsteknologi og digitale løsninger til at understøtte borgernes frihed, værdighed, selvhjulpenhed og tryghed, medarbejdernes arbejdsmiljø og effektive arbejdsgange. 

 

Vi kan tilbyde et spændende sted at arbejde fordi: 
 • Vejen Kommune har en flad organisation med kort fra beslutning til handling 
 • Vi har et stærkt samarbejde på tværs af organisatoriske skel – her arbejder vi ud fra begrebet fælles faglighed og ansvar for såvel enhed som helhed. 
 • Vi har styr på daglig drift, men er samtidig risikovillige og åbne for nye perspektiver 
 • Vi løser mange forskelligartede opgaver og har en meget bred kontaktflade.  
 • Stillingen indeholder en høj grad af selvstændighed, fleksibilitet og mulighed for at præge egen arbejdsdag.  
 • Du bliver en del af et arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er uformel og hvor vi sætter en ære i at hjælpe hinanden på tværs af fagligheder.  
 • Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling 

 

Konkrete opgaver kan fx. være: 
 • Myndighedsbehandling ift. magtanvendelse   
 • Myndighedsbehandling ift. værgemål herunder forberedelse til behandling i Familieretshuset 
 • Vedligehold af beredskabsplaner niveau 3 
 • Understøtte myndighed og driftsmedarbejder ift. borgerøkonomi, herunder hjælpe med papirsager, hvor der er vanskeligheder ift. at hjælpe borgeren, f.eks. ved flytning 
 • Udarbejde notater, oplæg, businesscases mm.  
 • Tovholder ift. aktindsigtssager   
 • Medvirke til udarbejdelse af puljeansøgninger og opfølgning  
 • Udarbejde beslutningsoplæg, analyser, notater, vejledninger, standarder, høringssvar mm.  
 • Tværgående udviklings- og planlægningsopgaver. 
 • Implementering af nye aftaler, lovgivning mm. 
 • Ansvar for sammen med leder på givne område at vedligeholde og opdatere kvalitetsstandarder 
 • Ansvarlig for løbende opdatering af indholdet på vores hjemmeside samt understøtte ift. de decentrale hjemmesider 
 • Koordinerende funktion ift. Områdecentrene på det administrative område  
 • Administrations- og koordinationsopgaver i relation til visitation til og administration af pleje- og ældreboliger i samspil med boligselskaber, områdecentrene og andre afdelinger i kommunen. 
 • Fritvalgsleverandører - vedligehold af kontrakter, godkendelsesprocedurer og kvalitets- og servicebeskrivelser. 
 • Øvrige ad hoc-opgaver i afdelingen 

 

Vi forventer, at du: 
 • har en relevant akademisk uddannelse eks. Cand. jur, Cand.merc.jur, cand.scient.pol., cand.scient.adm. Eller tilsvarende erhvervserfaring, herunder juridisk erfaring. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en større politisk styret organisation - gerne fra en kommune eller region. 
 • arbejder meget struktureret, herunder kan bidrage aktivt til udvikling af oplæg, processer, vejledninger mm. 
 • tænker og arbejder procesorienteret, og går analytisk og systematisk til opgaverne  
 • kan tænke opgaveløsningen ind i en strategisk og politisk kontekst, og at du trives med generalistopgaver 
 • er stærk kommunikativ såvel skriftlig som mundtlig og kan formidle komplekse emner, så de kan forstås af andre end fagfolk 
 • har gode samarbejdsevner og bidrager aktivt med ansvar, engagement, en positiv indstilling og er lydhør overfor andres perspektiver. 
 • møder med god energi og er en god kollega – fagligt såvel som socialt. 

 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af administration og støttefunktioner Camilla Holst Milland på 30 17 04 40 eller Leder af Myndighed- Ældre- Visitationen og Hjælpemiddelområdet Vibeke Hartmann Enemark 79 96 63 81.

 
Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. 
Stillingen er som udgangspunkt 37 timer pr. uge, men andet timeantal kan aftales. 

Arbejdssted: Områdekontoret i Rødding
 
Ansøgningsfrist: den 12. oktober kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler: den 24. oktober 2023 
Ansættelsesdato: den 1. december 2023 - eller efter nærmere aftale.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejen Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Vejen Kommune, Østergade 28, 6630 Rødding

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5912965

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet