Kirke- og kulturmedarbejder søges til Frøs Pastorat

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Frøs Pastorat søger en kirke- og kulturmedarbejder pr. 1 juni 2024. Stillingen er på 27 timer pr. uge.

Frøes pastorat består af fem sogne. Vi er fire landsogne: Hjerting-, Lintrup-, Sdr. Hygum- og Øster Lindet sogne og derudover bygsognet Rødding. Hele Frøs Pastorat har samlet ca. 6000 indbyggere.

Frøs Pastorat tilbyder et bredt udvalg af gudstjenester, foredrag, koncerter og forskellige tilbud til alle aldersgrupper. Til alt dette har vi brug for en kirke- og kulturmedarbejder, som skal indgå i et positivt og engageret samarbejde mellem de fem sogne.

Vi søger en medarbejder til at:

  • Arbejde som præstesekretær for vores tre præster, mens kirkebogsføringen behandles af Vejen kirkekontor
  • Udføre kommunikationsopgaver (hjemmeside, annoncer, facebook, osv.)
  • Være frivilligkoordinator - have kontakt og samarbejde med de frivillige
  • Udvikle og udføre aktiviteter for alle aldersgrupper i pastoratet

Vi ønsker at du:

  • Brænder for kirkens liv og vækst
  • Har gode samarbejdsevner
  • Kan have mange bolde i luften
  • Kan arbejde elvstændigt

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Frøs Pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen sker ved Rødding Sogns Menighedsråd beliggende Søndergyden 10, 6630 Rødding.

Ansættelsen vil væe omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-

Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10

Central organisationen af 2010 og kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælper.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelse krav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælper/kirke - og kulturmedarbejder gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejder, der ikke opfylder uddannelseskravet og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. - 402.618,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. ( nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillæget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

Medarbejder, som opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056,00 kr. - 455.794,00 kr (nutidskroner) Fikspunktet er 334.249,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroer).

OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overenstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsråsformand Karina Jacobsen på tlf. 23450540/mail: 8949fortrolig@sogn.dk og sognepræst Joanna Pedersen tlf. 20408234/mail: JOP@km.dk

Ansøgningen med relevante billag sendes på mail til: 8949fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. april 2024 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 15, 2024

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejen Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (27-27 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Kirkekontoret, Søndergyden, 6630 Rødding

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005747

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet